Vuggestue
Vuggestue

VUGGESTUE

I vores vuggestue har vi glade børn i alderen fra 6 måneder til 2 år og 10 måneder.

Vi bor i dejlige, lyse lokaler, der støder direkte op til børnehavens lokaler. Vi har en fuldstændig fantastisk legeplads og Naturens Rige med Stauning havn i "baghaven".

Vi arbejder ud fra tanken om, at børns læring sker gennem en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter og børnenes egne spontane oplevelser og leg.

Vi tager udgangspunkt i det, der optager børnene i dagligdagen og tilrettelægger og tilpasser aktiviteterne efter det.

Hverdagen er kendetegnet ved trivsel, tryghed, glæde, nysgerrighed, omsorg, leg og plads til fordybelse, og derfor understøtter og respekterer det pædagogiske arbejde denne læringsforståelse.

For at sikre mest mulig tryghed og genkendelighed for vuggestuebørnene, prioriterer vi, at det altid er den samme personalegruppe, der arbejder med denne børnegruppe. I forbindelse med ferier og evt. sygdom vil der derfor komme personalehjælp fra børnehaven og faste vikarer, så der sikres stabilitet og genkendelighed for børnene i kendte rammer med kendte og engagerede voksne.

Læs mere om vuggestuen

Vil du vide mere om vuggestuen så klik på nedenstående link.

NATUREN OG OMGIVELSERNE BETYDER MEGET FOR DET DAGLIGE UDELIV

I VUGGESTUEN TILBYDER VI:

• Nærvær

• Omsorg, tillid, tryghed, imødekommenhed og glæde.

• Frugtordning med årstidens frugt og brød formiddag og eftermiddag.

• Afvekslende og spændende aktiviteter tilpassetårstiden og læreplanstemaerne.

• Tæt og god kontakt til engagerede og uddannede voksne, der har ethvert barns optimale trivsel for øje i deres pædagogiske praksis.

• Mulighed for at tage på cykelture i vores Christiania cykel, gåture med Winther barnevognsbus, besøg på friplejehjem, besøg på gårde i vores lille lokalsamfund, aktiviteter på tværs af børnegrupper i børnehave og skole.

• Krybber, barnevogne, sengetøj, køreposer, termotæpper, bleer, barnestole der er inkluderet i prisen.

• Tæt samarbejde med børnehavegruppen for at sikre naturlig og tryg overgang fra vuggestue til børnehave.

• Gode, tætte og stærke relationer.

• Gode lokaler til såvel kreativ fordybelse som fysiske aktiviteter.

• Ugentlig hal tid i skolen til fysisk udfoldelse.

F-R-U-G-T


FÆLLESSKAB
Ejerskab
Rummelighed
Hjælpsomhed


RESPEKT
Anerkendelse
Rollemodeller
Sociale spilleregler


UDVIKLING
Faglig og social udvikling
Udfordringer
Aktive medspillere


GLÆDE
Selvværd
Engagement
Arbejdsglæde


TRYGHED
Tillid
Ærlighed
Opbakning

 

SKABER GLADE BØRN

Har du spørgsmål?

Vi er klar med svar til dine spørgsmål. Kontakt os via formularen, så vender vi tilbage.