SFO
SFO

STAUNING SFO TILBYDER

• At støtte op om det enkelte barns selvværd, selvtillid og selvfølelse.
• Anerkendelse i vores møde med barnet.
• At det enkelte barn skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt.
• At det enkelte barn mødes af trygge rammer, kompetente og engagerede rollemodeller samt en god stemning.
• Et tæt samarbejde med jer forældre omkring jeres barn.
• At nærvær og omsorg prioriteres højt.
• At vi har øje for, og ikke mindst positivt udnytter, at alle børn har forskellige styrker og  behov.
• En god balance mellem tryghed og udviklingssvarende udfordringer.
   Vi vil lære børnene, at de har valgfrihed til at sige fra eller til, og udfordre dem til    at turde mere, end de mestrer på nuværende tidspunkt og afprøve dette.
• At inddrage børnene i SFO’ens daglige liv.
• Alsidige og alderssvarende aktiviteter i hallen, i værkstederne, ude og inde, og gøre dem så spændende, at børnene får lyst til at deltage.
• Daglig morgenmad og frugtordning.
• Særskilt klubdag for eleverne i 3. klasse.

Læs mere om SFO

Gå til aula

STAUNING SFO – ET FRISTED

I Stauning SFO er vores mål at være fristedetfor det enkelte barns sociale udvikling. Vi bestræber os hele tiden målrettet på at være det trygge fristed, hvor børnene kan øve sig i at indgå i sociale relationer på kryds og tværs af
alder, køn og klassetrin efter skoletid.

Vores målsætning er, at alle børn skal ses og anerkendes som unikke individer.

Efter en lang skoledag skal der være mulighed for ”bare” at hænge ud med kammerater og have legeaftaler, der er indgået i løbet af skoledagen. Der kan f.eks være aftaler om at hygge i læsehjørnet, bygge lego, spille forskellige brætspil osv. osv. - kun fantasien sætter grænser. Dog søger vi målrettet at skabe en SFO, hvor der dagligt er mulighed for at deltage i en bred palet af spændende aktiviteter og emneforløb, som sættes i gang af personalet,
godt inspireret af børnenes ideer.

I SFO’en afholder vi med jævne mellemrum børnemøder, fordi vi ønsker at inddrage børnene i forhold til de aktiviteter og emneforløb, vi har i løbet af året. Børnene får en invitation, en dagsorden, og kan selv ønske punkter til diskussion til børnemøderne.

Børnemøderne fungerer sådan, at børnene er inddelt i mindre grupper med en fast tilknyttet voksen. Hensigten med inddelingen i de mindre grupper er, at det er lettere for børnene at byde ind med deres ideer og ønsker for vores SFO. Vi tager således afsæt i børnenes interesser, ideer og input (medinddragelse).

Har du spørgsmål?

Vi er klar med svar til dine spørgsmål. Kontakt os via formularen, så vender vi tilbage.