VÆRDIGRUNDLAG

FÆLLESSKAB Leg på tværs af klasser, mentorordning, morgensamling, lejrture, fælles arrangementer udenfor huset, tværfaglige uger, legepatrulje, aktivitesdage.

RESPEKT Sprogpolitik, fokus på den enkelte elev og klassen som helhed, forholdet mellem elev/elev og lærer/elev.

UDVIKLING Personlig udvikling: bevidsthed omkring det enkelte barns trivsel og tryghed. Dette sikres gennem leg på tværs samt mentorordning, med større elever som rollemodeller.
Faglig udvikling: Højt fagligt fokus med den enkelte elev i centrum. Dette bla. ved brug af uddannet/videreuddannet personale. Undervisningsassistenter samt klasser på max 24 elever pr. klasse.

GLÆDE Vores mål er, at ALLE skal være glade for at gå I skole. Dette sikres gennem fælles ansvar for et anerkendende sprog og respekt for hinandens forskelligheder.

TRYGHED Vores mål er at undgå mobning. Dette sikres gennem en aktiv anti-mobbepolitik, samt fokus på fællesskabet mellem store og små. ALLE skal føle sig trygge på VORES skole.

Stauning Skole - Den røde tråd fra vuggestue til skolegang

 

Stauning Skole er med vuggestue, børnehave, skole og SFO fysisk placeret på den samme matrikel, hvilket giver os en optimal mulighed for at lave fælles aktiviteter. Vi samarbejder målrettet, og vi deltager b.la i fælles motionsdage, emneuger og forskellige spændende forløb hen over hele skoleåret.

Det er vores styrke, at vi er en helhed med optimal mulighed for i løbet af dagen at sparre og udveksle vigtig viden og information med hinanden der sikrer, at vi hele tiden skaber trygge, genkendelige og udviklende overgange for børnene. Det tætte samarbejde mellem skolen og børnehuset mærkes af både børn og forældre, som oplever helhed og sammenhæng.