Skole
Skole

Velkommen til Stauning Skole

Vi er en almindelig folkeskole med 113 elever fra Stauning, Dejbjerg og Skjern.

Stauning Skole er en udviklings-orienteret og tryg skole, hvor vi vægter fællesskabet højt og hvor der er plads til forskellighed.

Vi lægger stor vægt på, at alle skal føle sig velkommen og alle skal være glade for at gå i skole.
Vi har et højt fagligt fokus, som starter med at sikre trivsel, for det giver grobund for god læring.
På Stauning Skole har vi øje for det gode læringsmiljø, hvor der er fokus på relationen mellem lærer/elev samt læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring.
Vi møder det enkelte barn i øjenhøjde og har fokus på mulighederne.

 

Læs mere om skolen

Vil du vide mere om skolen eller følge hverdagen på skolen så klik på nedenstående link.

Gå til aula

NY DAG – NYE MULIGHEDER

FÆLLES KULTUR OG TRIVSEL

Igennem de sidste år har vi modtaget mange
nye elever fra andre skoledistriktet, der har
set muligheden for en ny start på vores skole,
ligesom der hvert år begynder elever i vores
0. klasse, som har gået i børnehave i Skjern.
Denne tilgang betyder, at vi altid arbejder
med at skabe fælles kultur og et fælles sprog
til glæde for alle.
Vores store fokus er på at skabe god trivsel
og eleverne arbejder med skolens værdier i
klasserne. På vores skole skal der være plads
til forskellighed og accept af hinanden på
tværs af klasserne.
Nærvær og omsorg for den enkelte elev og
klassen er i højsædet.

HØJ FAGLIGHED

På Stauning Skole kan man tillade sig at stille
store krav til elevernes faglige udbytte/læring.
Vi arbejder med at:
• Opstille tydelige mål sammen med eleven og
følge op på disse.
• Bevidstgøre eleven om fremskridt.
• Spotte elever med udfordringer.
• Støtte og finde materiale til elever, som skal
have ekstra udfordringer.

FOKUS PÅ DIT BARN…

TRYGHED/NÆRVÆR

Vi prioriterer målrettet kendskab til dit barn og jer som familie. Dette mærkes helt konkret ved, at vi selvfølgelig kender navnene på alle børn og jer forældre, hvilket
er afgørende for en god dialog og et godt og tæt samarbejde omkring barnets udvikling og trivsel.

OMSORG/IMØDEKOMMENHED

Vi ved at omsorg og imødekommenhed er vigtigt i mødet med hinanden, og derfor
er det et nøgleord i vores daglige arbejde omkring alle vores børn i Stauning Skole.
Vi arbejder med mentorordninger, trivsel og ikke mindst relationer på kryds og tværs.

TRIVSEL/LÆRING/UDVIKLING

Vi har fokus på alle vores børns trivsel.
Vores mål er, at alle børn skal lære og udvikles mest muligt. I vores arbejde omkring børnene, har vi faglighed i højsædet.

Elev

Hvorfor Stauning Skole?

”Vi valgte Stauning Skole, fordi vi hørte om undervisning af høj kvalitet i et godt læringsmiljø.

Vi er meget glade for valget
og sætter stor pris på de gode relationer der skabes mellem klassetrin samt elever og lærer.

Vi er som forældre meget trygge ved børnenes indlæring og trivsel på skolen.

Og børnene er kun sjældent svære at få af sted om morgenen.”


Klaus Lynge Petersen, far til
Svend 6. klasse og Storm 4. klasse

Stauning skole - Vi tilbyder hver dag

 • Morgensang
 • Frugt til elever og personale
 • Kørsel efter aftale mellem skole og hjem i skolens minibus
 • Direkte busafgang fra Skjern rutebilstation og Klostervej
 • Bevægelse i undervisningen
 • En spændende og alsidig skoledag, hvor der er plads til alle.
 • Engageret og uddannet personale
 • Tæt kontakt og godt samarbejde om elevens skolegang
 • Tilknyttet SFO (morgen og eftermiddag)

DERUDOVER TILBYDER VI

 • Lejrtur i 3. og 6. klasse.
 • Lejrtur for HELE skolen.
 • Mentorordning.
 • Undervisningsassistenter som støtter op om undervisningen.
 • Inddragelse af digitale medier/læremidler i
  undervisningen. Eleverne i 0.-2. klasse har
  adgang til iPad, mens eleverne i 3.-6. klasse
  har deres egen bærbare til rådighed.
 • Virksomhedsbesøg og dagsture ud i det blå.

Stauning Skole og Børnehus

Stauning Skole og SFO

Har du spørgsmål?

Vi er klar med svar til dine spørgsmål. Kontakt os via formularen, så vender vi tilbage.